Vad är Hållbarhetsprofilen?
Fonder med Hållbarhetsprofiler
Anslut dig till Hållbarhetsprofilen

Studie: Svenska investerare satsar på klimatet

Svenska investerare satsar på klimatet, visar en studie som Swesif genomfört bland sina medlemmar. Studien genomfördes under 2016 för att få en bild av svenska kapitalägares och kapitalförvaltares arbete med hållbara investeringar, särskilt i ljuset av att intresset för hållbara investeringar växer internationellt. Enkäten besvarades av totalt 22 medlemmar, som förvaltar kapital motsvarande cirka 7 100 miljarder kronor. Investerare har en viktig roll att spela för att de globala målen för hållba [...]

Pressmeddelande: Nya Hållbarhetsprofilen lanseras

Pressmeddelande den 25 januari 2017 Efter ett år av utvecklingsarbete lanseras nu den nya Hållbarhetsprofilen. För spararna innebär det ökad tydlighet och bättre genomlysning av fondbranschens hållbarhetsarbete. Sedan 2015 har Swesif drivit utvecklingsprojektet tillsammans med ett stort antal representanter från branschen, för att Hållbarhetsprofilen bättre ska spegla fondernas faktiska hållbarhetsarbete. Den nya profilen innebär en tydligare struktur och ökad transparens, som gör informationen [...]