Framsida 2017-03-07T13:45:25+00:00
Vad är Hållbarhetsprofilen?
Fonder med Hållbarhetsprofiler
Anslut dig till Hållbarhetsprofilen

Swesif bidrar till rapport kring ansvarsfulla investeringar!

Inflection Point Capital Management (IPCM) har i uppdrag av norska finansdepartementet tagit fram rapporten - Mapping of global responsible investments best practices där 15 olika institut har bidragit med kunskap kring ansvarsfulla investeringar. Swesif bidrog till rapporten genom att svara på frågorna: What has been the membership growth in your SIF over the last 3 years? Which themes have dominated the discussion at SIF meetings over the last 3 years? What would be key actions you plan to tak [...]

Swesif startar nytt initiativ för långsiktig investeringsanalys

Investerare saknar ofta den information de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut.​ Swesifs styrelse vill bjuda in till deltagande i ”Initiativet för långsiktig investeringsanalys”, som initierats under hösten. Med detta vill initiativtagarna uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara väsentliga för ett företags framtida utveckling, samt så kallade scenarioanalyser. Många kapita [...]