Framsida 2017-03-07T13:45:25+00:00
Vad är Hållbarhetsprofilen?
Fonder med Hållbarhetsprofiler
Anslut dig till Hållbarhetsprofilen

Swesifs årsstämma 2017

maj 18 @ 15:00 - 17:00

Corporate Human Rights Benchmark releases ratings of human rights standards implementation

On 13 March the Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) released its first ratings of companies on their implementation of internationally recognized human rights standards. The benchmark ratings of 98 companies from the agricultural products, apparel and extractive sectors represents an important step for investors who seek to better understand how companies manage human rights matters and who seek to drive improvement in corporate performance through shareholder engagement. In addition to the [...]

Studie: Svenska investerare satsar på klimatet

Svenska investerare satsar på klimatet, visar en studie som Swesif genomfört bland sina medlemmar. Studien genomfördes under 2016 för att få en bild av svenska kapitalägares och kapitalförvaltares arbete med hållbara investeringar, särskilt i ljuset av att intresset för hållbara investeringar växer internationellt. Enkäten besvarades av totalt 22 medlemmar, som förvaltar kapital motsvarande cirka 7 100 miljarder kronor. Investerare har en viktig roll att spela för att de globala målen för hållba [...]