9 JUNI: Mistra Financial Systems – Hur forskning kan bidra till ansvarsfulla investeringar

Mistra Financial Systems – Välkommen till ett frukostseminarium om hur forskningen kan bidra till ansvarsfulla investeringar

Hur kan finansiella marknader och aktörer kan bidra till en hållbar samhällsutveckling? Mistra Financial Systems (MFS) är ett nytt Mistra-finansierat forskningsprogram som har utvecklats med just den frågeställningen som utgångspunkt.

Genom totalt 30 forskningsprojekt, indelade i 5 olika programområden och med drygt 50 forskare ombord, kommer MFS att undersöka både möjligheter och barriärer för finansmarknaden att verka för omställningen till en hållbar ekonomi. Programmet kommer att publicera vetenskapliga artiklar, utveckla nya verktyg, makroekonomiska modeller och databaser. MFS för också en dialog med finansiella aktörer och andra intressentgrupper för att forskningen skall fungera som ett viktigt bidrag till konkreta förändringar.  Fortsätt läsa 9 JUNI: Mistra Financial Systems – Hur forskning kan bidra till ansvarsfulla investeringar

10 MAJ: Det våras för hållbarhetsrankning av fonder

En av vårens stora händelser på fondmarknaden var Morningstars nya hållbarhetsrankning. De välbekanta stjärnorna fick sällskap av jordglober och fondspararen fick ett nytt verktyg i jakten på hållbara placeringar. För ett par år sedan kom Söderberg & Partners hållbarhetsgranskning på pensionssidan och i detta nu rullar Svanen igång sitt arbete med en miljömärkning av fonder. Vid sidan av dessa finns branschens eget initiativ, Hållbarhetsprofilen, som är en standardiserad självdeklaration utvecklad av Swesif. Familjen växer och fondbranschen både hissar och dissar. Många funderar på hur marknaden kommer att påverkas i stort.

Välkommen till ett seminarium som både ger dig koll på läget och en möjlighet att diskutera och ställa frågor. Swesif bjuder in tre aktörer för att informera om sina respektive initiativ – vad är bakgrunden och vad skiljer modellerna åt? Andra halvan av seminariet ägnas åt en paneldiskussion, där även Fondbolagens förening deltar, samt en längre frågestund.  Fortsätt läsa 10 MAJ: Det våras för hållbarhetsrankning av fonder

19 MAJ: Swesifs årsstämma 2016

När Swesif summerar det gångna året kan vi bland annat konstatera att antalet medlemmar har ökat liksom intresset för hållbara investeringar. Varmt välkommen till årsstämma den 19 maj 2016.

Dagordning för stämman hittar du här. Kallelse hittar du här. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna hittar du här.

TID OCH PLATS
Datum: 19 maj 2016
Tid: kl. 15.00 – 17.00
Plats: Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm.
Fortsätt läsa 19 MAJ: Swesifs årsstämma 2016

Swesif tipsar – 21 MARS: Kan alla företag bli vinnare med mer ambitiösa klimatmål?

Hagainitiativet bjuder in till frukostmöte

Stärks konkurrenskraften med ambitiösa klimatmål? Vad säger företagen och vad säger branschorganisationerna? Vilka företag och branscher är förlorare i klimatomställningen? Vilka är vinnare? Är finansbranschen redo? Vad betyder det för Sverige med företag som ligger före?

Tid: Måndag 21 mars, kl. 8.00-9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Arrangör: Hagainitiativet
Anmälan: Anmälan görs här. Frukostmötet är kostnadsfritt, först till kvarn gäller.

Medverkande:
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)
Fil Dr Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys och forskare på KTH
Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef, Siemens
Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, Sjunde AP-fonden
Günter Mårder, vd, Företagarna
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

22 MARS: Välkommen till Världsvattendagen – Vatten för hållbar tillväxt

Årets Världsvattendag kommer att belysa vattnets betydelse för olika sektorer för ofta inser de inte hur betydelsefullt vattnet är utan tar tillgången för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om de risker som brist på vatten innebär och på så sätt kunna hantera och minimera riskerna. Genom att förstå och hantera vattenrelaterade risker kan företag bygga resiliens och skapa långsiktig lönsamhet. På seminariet tillkännages årets vinnare av Stockholm Water Prize.

När: 22 mars 2016, 09:00 – 13:00, registrering från 08:30
Var: Grand Hôtel, Sal Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

För anmälan klicka här.
Fortsätt läsa 22 MARS: Välkommen till Världsvattendagen – Vatten för hållbar tillväxt

15 MARS: Välkommen till ett seminarium om gröna obligationer

Marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt de senaste åren och allt fler aktörer ger ut gröna obligationer.

Vad är en grön obligation? Hur ser marknaden ut? Vilka emittenter finns? Hur ser efterfrågan ut? Vad bör investerare tänka på för att undvika ”green washing”? Hur ser avkastningen ut jämfört med vanliga obligationer? Vilken typ av projekt öronmärks för att finansieras via gröna obligationer? Vad innebär det för ett bolag att ge ut gröna obligationer?

Under en eftermiddag får du lyssna på och ställa frågor till tre olika aktörer på marknaden för gröna obligationer. Seminariet arrangeras av Swesif och NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.  Fortsätt läsa 15 MARS: Välkommen till ett seminarium om gröna obligationer

Swesif tipsar – 17 FEBRUARI: Fores bjuder in till ett samtal mellan Sony Kapoor och finansmarknadsminister Per Bolund

Det finns stora möjligheter för finansmarknaden att påverka samhället i en grönare och mer hållbar riktning. Sparare, institutionella placerare, media och finansbranschen själv har fått upp ögonen för sparandets och investeringars ekologiska fotavtryck.  Fortsätt läsa Swesif tipsar – 17 FEBRUARI: Fores bjuder in till ett samtal mellan Sony Kapoor och finansmarknadsminister Per Bolund

Sustainable Investment Training Course – pilotutbildning för finansiella rådgivare genomförd

Pilotfasen av Sustainable Investment Training Course, en utbildning för finansiella rådgivare med fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar, har nu genomförts runtom i Europa. Utbildningen har tagits fram av ett konsortium av nio europeiska partners, bland dem ISS-Ethix som har ansvarat för utbildningen i Sverige.

Frågor gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning har blivit allt viktigare inom finanssektorn, och kompetens gällande hållbara och ansvarsfulla investeringar är en viktig del i att kunna erbjuda kunder heltäckande och professionell finansiell rådgivning. Sustainable Investment Training Course är framtagen för att hjälpa finansiella rådgivare att informera om och rådge kring produkter och investeringsstrategier som inkluderar hållbarhet, miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och aktivt ägande.  Fortsätt läsa Sustainable Investment Training Course – pilotutbildning för finansiella rådgivare genomförd

10 februari: Välkommen till ett seminarium om private equity

Den 10 februari ordnar Swesif ett frukostseminarium om ansvarsfulla investeringar inom riskkapitalbranschen.

PRI har nyligen kommit ut med ramverket ”The Limited Partners’ Responsible Investment Due Diligence Questionnaire” med frågor som investerare kan ställa till riskkapitalbolag i due diligence-fasen. Anna Follér, hållbarhetsansvarig på Sjätte AP-fonden, och Viktor Andersson, ESG Investment Specialist Private Equity på SEB, har båda varit med i den arbetsgrupp som har tagit fram ramverket. De kommer att berätta om processen med att ta fram ramverket och framför allt hur det kan användas.  Fortsätt läsa 10 februari: Välkommen till ett seminarium om private equity

24 NOVEMBER: Medlemsmöte – Cirkulär ekonomi & Resurseffektiva affärsmodeller

CIRKULÄR EKONOMI – MÖJLIGHETER FÖR INVESTERARE 
I en cirkulär ekonomi förenas affärsnytta med resurseffektivitet, då materialflöden och affärsmodeller inte bygger på den dominerande linjära logiken utan liksom naturen utgår från ett kretsloppsperspektiv. Jamie Butterworth, tidigare VD för Ellen McArthur Foundation och numera vid riskkapitalbolaget Circularity Capital, berättar om hur cirkulär ekonomi kan generera finansiellt värde och hur det kan sporra innovation.
OBS – denna del av seminariet hålls på engelska.

RESURSEFFEKTIVA AFFÄRSMODELLER – STÄRKT KONKURRENSKRAFT  
Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt. IVA driver just nu ett projekt som syftar till att stimulera framväxten av nya resurseffektiva affärsmodeller. Projektledare Caroline Ankarcrona berättar mer om detta.

Fortsätt läsa 24 NOVEMBER: Medlemsmöte – Cirkulär ekonomi & Resurseffektiva affärsmodeller

1 DEC: Hur kan vi räkna på hållbarhet och ”verkligt värde”?

NMC och Swesif bjuder in till ett möte om hur vi kan räkna på hållbarhet och varför det är viktigt

Hållbarhet har flyttat allt högre upp på företagens agenda, och med detta följer även ett ökat tryck på företag att mäta och hantera både positiva och negativa externa effekter, så kallade externaliteter. Allt fler är överens om att dessa frågor kommer att påverka företagens resultat och mått på framgång i allt högre utsträckning. I takt med denna utveckling ökar också behovet av nya sätt att räkna på hållbarhet, risker och värdeskapande ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Men hur räknar man på ”verkligt värde”? Varför är det viktigt?

Välkommen till detta samarrangemang mellan Swesif och NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv .

OBS: Mötet är fullbokat för på plats-deltagande, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för deltagande via webben.

Som talare på detta möte är vi väldigt glada att välkomna Klas Eklund, seniorekonom på SEB och författare, Cecilia Repinski, forskare på Kungliga Vetenskapsakademin, Daniel Dellham, chef Hållbarhetsrådgivning på KPMG och Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder management på Volvokoncernen.

Fortsätt läsa 1 DEC: Hur kan vi räkna på hållbarhet och ”verkligt värde”?

Var med i vidareutvecklingen av Hållbarhetsprofilen!

Bästa medlem,

I maj introducerades Hållbarhetsprofilen på den privata marknaden. Efter fem månader har redan 26 fondbolag anslutit sig och på Hållbarhetsprofilen.se redovisar i dag över 500 fonder sitt hållbarhetsarbete.

Vi gläds åt att så många aktörer valt att använda Hållbarhetsprofilen för att öka transparensen kring ESG-arbetet inom kapitalförvaltning.

Hållbarhetsprofilen utvecklades tillsammans med Swesif-medlemmar från 2010 och nu är målsättningen att uppdatera profilen i enlighet med den utveckling vi ser vad gäller begreppsvärld och tillvägagångsätt för tillämpning av ESG-strategier.

Som ett led i denna utveckling önskar vi bjuda in Swesif-medlemmar till att delta i arbetet. Vi avser att arbeta inom två grupperingar – en projektgrupp som konkret kommer att vidareutveckla Hållbarhetsprofilen och en referensgrupp som kommer att ha som uppgift att kommentera projektgruppens förslag och som blir viktig i valideringsprocessen.  Fortsätt läsa Var med i vidareutvecklingen av Hållbarhetsprofilen!

Pressmeddelande: 26 fondbolag har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen

Pressmeddelande                                 den 12 oktober 2015

I maj introducerades Hållbarhetsprofilen på den privata marknaden. Efter fem månader har redan 26 fondbolag anslutit sig och på Hållbarhetsprofilen.se redovisar i dag över 500 fonder sitt hållbarhetsarbete.

För två år sedan lanserades Hållbarhetsprofilen hos Pensionsmyndigheten som ett komplement till de finansiella fondfaktabladen. I maj 2015 introducerades den även på den privata fondmarknaden.  Fortsätt läsa Pressmeddelande: 26 fondbolag har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen